Over ons‎ > ‎

Organisatie

Bestuur

Het bestuur is binnen de scoutinggroep het hoogste orgaan. Zij vergadert om de zes weken. Onderwerpen die het bestuur aangaan zijn: speltechnisch beleid, speltakzaken, groepsactiviteiten, (her)benoeming groepsbestuursleden, benoeming leiding en teamleiders.

Tijdens de groepsraad worden beslissingen genomen over het draaien van de groep, wordt de stand van zaken van de verschillende speltakken opgenomen en worden verschillende activiteiten voorbereid die de gehele groep aangaan. Ook worden er de leden van het groepsbestuur gekozen en moeten zowel het groeps- als het stichtingsbestuur mededelingen over eventuele beslissingen die op bestuursniveau genomen zijn. Bij de groepsraad is het gehele bestuur, de speltakleiding en de Arbo/verhuur verantwoordelijke aanwezig.

Het bestuur van de Delmo bestaat uit:
 • Voorzitter: Vincent Hoeven
 • Secretaris: Yvonne Nieuwstad
 • Penningmeester: Mark Huberts
 • Groepsbegeleid(st)er(s): Nadine van Loon, Mike Phylipsen
 • Website en ledenadministratie: Ryanne Meeus
 • Praktijkbegeleidster: Els Delrue
 • Zittende leden: Jolanda Fiktorie, Lies Hermans
Openstaande vacatures:
 • Materiaalmeester

Stichtingsbestuur

De stichting heeft als doel de materiële en financiële belangen van de groep te behartigen. Dit doel proberen we te bereiken door:
 • Het verkrijgen en beheren van onroerende en roerende goederen, dienstbaar aan het spel van de gehele groep.
 • Het verkrijgen en beheren van gelden, het betalen en ter beschikking stellen van gelden aan de groep, benodigd voor het spel.
 • Het houden van toezicht op de administratie van de geldmiddelen.
 • Alle overige geoorloofde middelen die niet in strijd zijn met het doel van de groep.
Het vermogen van de stichting wordt gevormd uit:
 • de bijdrage van groepsleden.
 • subsidies en donaties.
 • schenkingen, erfstellingen en legaten.
 • opbrengsten uit verhuur.
De bestuursleden van de stichting worden gekozen door de groep. Het complete stichtingsbestuur komt ongeveer zes maal per jaar samen, het dagelijks bestuur komt elke maand samen.

Daarnaast coördineert het bestuur de speltak overstijgende activiteiten, zoals het gebruik van het clubhuis, de ledenadministratie, overvliegen, PR, etc. Ook begeleidt het bestuur de groepen in hun activiteiten. 

Alle voorstellen van het bestuur moeten worden goedgekeurd door de groepsraad waarin alle leden direct of indirect in zijn vertegenwoordigd.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:
 • Voorzitter: Willem v/d Grinten
 • Secretaris: Corné Hartman
 • Penningmeester: Corné Hartman
 • Beheer onderhoud: Pieter Raaijmakers
 • Coördinator klusgroep: Ger Radt

Leiding

Elke speltak heeft een eigen leidingteam, bestaande uit een teamleider en leiding. De leiding staat elke week vol enthousiasme klaar voor de leden. Dit doen zij geheel op vrijwillige basis.