Over ons‎ > ‎

Stichtingsbestuur Delmo

Delmo
De stichting heeft ten doel de behartiging van de materiële en financiële belangen van de groep. Dit doel proberen we te bereiken door:
 • Het verkrijgen en beheren van onroerende en roerende goederen, dienstbaar aan het spel van de gehele groep.
 • Het verkrijgen en beheren van gelden, het betalen en ter beschikking stellen van gelden aan de groep, benodigd voor het spel.
 • Het houden van toezicht op de administratie van de geldmiddelen.
 • Alle overige geoorloofde middelen die niet in strijd zijn met het doel van de groep
Het vermogen van de stichting wordt gevormd uit:
 • de bijdrage van groepsleden
 • subsidies en donaties
 • schenkingen, erfstellingen en legaten.
 • opbrengsten uit verhuur.
De bestuursleden van de stichting worden gekozen door de groep en bestaan uit ?? personen. Het complete stichtingsbestuur komt ongeveer zes maal per jaar samen, het dagelijks bestuur komt elke maand samen.

Daarnaast coördineert het bestuur de speltak overstijgende activiteiten, zoals het gebruik van het clubhuis, de ledenadministratie, overvliegen, PR, etc. Ook begeleidt het bestuur de groepen in hun activiteiten. 

Alle voorstellen van het bestuur moeten worden goedgekeurd door de groepsraad waarin alle leden direct of indirect in zijn vertegenwoordigd.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:
 • Voorzitter: Willem v/d Grinten
 • Secretaris:
 • Penningmeester: Piet Smits
 • Lid: Pieter Raaijmakers
 • Lid: Corne Hartman