Verhuur‎ > ‎

Afspraken en reglement

Verhuur afspraken

 • Uur van aankomst is 15.00 uur (juli en augustus)
  In de overige maanden gelden de tijden genoemd in het contract.
 • Uur van vertrek is 12.00 uur (juli en augustus)
  In de overige maanden gelden de tijden genoemd in het contract.
 • Buiten deze maanden wordt Maupertuus alleen verhuurd van maandag 11.00 u t/m vrijdag 15.00 u.
  Zie pagina met tarieven of op aanvraag bij de verhuuradministratie. Middels uw contract wordt de helft van de huursom 6 weken na ondertekening van het contract geëist; de tweede helft 8 weken voor ingang van de huurdatum.
 • Bij aankomst en vertrek zal iemand van het beheer aanwezig zijn. Dit om u vertrouwd te maken met het gebouw, het terrein en voor het maken van afspraken. Tevens zal men u de tijdelijke verblijfsvergunning vragen en de borgsom. Het beheer zal bij vertrek controleren of voor de vastgestelde tijd is schoongemaakt, neemt eventuele schades op en verrekent de borgsom.
 • Aangerichte schade komt volledig voor rekening van de huurder. Gezien de ervaringen in het verleden wijzen we u er op zorg te dragen voor een goede verzekering.
 • Na 22.00 uur mag buiten geen muziek meer klinken.

Reglement

 • Op de dag van aankomst dient de tijdelijke verblijfsvergunning overhandigd te worden aan de beheerder.
 • Op de dag van aankomst dient de borgsom contant overhandigd te worden aan de beheerder.
 • Voor het houden van een kampvuur dient men minstens één dag van tevoren toestemming te vragen aan de beheerder. Deze zal ook de plaats aanduiden waar gestookt mag worden en de in acht te nemen veiligheidsvoorschriften bekend maken. Men dient er op te letten, dat het kampvuur uit is als men gaat slapen of als men het terrein verlaat.
 • Het beschadigen van bomen en struiken is ten strengste verboden.
 • Ten behoeve van de verwijdering van het huisvuil wordt een milieuheffing in rekening gebracht van 10% van de totale huursom
 • Huisvuil dient in de daarvoor bestemde container te worden gedeponeerd. Deze container dient maandagavond en donderdagavond aan de straatkant gezet te worden.
 • Het is ten strengste verboden wijzigingen aan de noodverlichting aan te brengen. Dit kan van levensbelang zijn.
 • Een storing aan gas, elektra, water of sanitair dient terstond te worden gemeld bij de beheerder.
 • In het gebouw geldt een rookverbod, hetgeen is aangegeven door borden.
 • Fietsen dienen in de fietsenstalling te worden geplaatst. Auto’s mogen alleen op de daarvoor bestemde parkeerplaats worden geparkeerd.
 • Tenten mogen alleen worden opgezet in het bos of het voorterrein.
 • Bij vertrek dient het gebouw schoon en de kampvuurcirkel opgeruimd te worden achtergelaten.