Verhuur‎ > ‎

Afspraken en reglement

Verhuur afspraken

 • Uur van aankomst is 14.00 uur (juli en augustus)
  In de overige maanden gelden de tijden genoemd in het contract.
 • Uur van vertrek is 12.00 uur (juli en augustus)
  In de overige maanden gelden de tijden genoemd in het contract.
 • Buiten deze maanden wordt Maupertuus alleen verhuurd van maandag 08.00 u t/m vrijdag 23.00 u. Tarieven of op aanvraag bij de verhuuradministratie. 
 • Middels uw huurovereenkomst wordt de waarborgsom binnen drie weken na ondertekening opgeëist.
 • Bij aankomst en vertrek zal iemand van het beheer aanwezig zijn. Dit om u vertrouwd te maken met het gebouw, het terrein en voor het maken van afspraken.
 • Het beheer zal bij vertrek controleren of voor de vastgestelde tijd is schoongemaakt, neemt eventuele schades op en verrekent de borgsom.
 • Aangerichte schade komt volledig voor rekening van de huurder. Gezien de ervaringen in het verleden wijzen we u er op zorg te dragen voor een goede verzekering.
 • Na 22.30 uur mag buiten geen muziek meer klinken.

Reglement

 • Op de dag van aankomst dient de ledenlijst calamiteiten overhandigd te worden aan de beheerder.
 • Op de dag van aankomst moet de borgsom gestort te zijn.
 • Voor het houden van een kampvuur dient men toestemming te vragen aan de beheerder. 
 • Deze zal ook de plaats aanduiden waar gestookt mag worden en de in acht te nemen veiligheidsvoorschriften bekend maken. 
 • Men dient er op te letten, dat het kampvuur uit is als men gaat slapen of als men het terrein verlaat.
 • Het beschadigen van bomen, struiken en graven van kuilen is ten strengste verboden.
 • Ten behoeve van de verwijdering van het afval wordt een milieuheffing in rekening gebracht.
 • Huisvuil dient in de daarvoor bestemde container te worden gedeponeerd. Deze container dient men dinsdagavond aan de straatkant te zetten.
 • Het is ten strengste verboden wijzigingen aan de noodverlichting aan te brengen. Dit kan van levensbelang zijn.
 • Een storing aan gas, elektra, water of sanitair dient terstond te worden gemeld bij de beheerder.
 • In het gebouw geldt een rookverbod, hetgeen is aangegeven door borden.
 • Fietsen dienen in de fietsenstalling te worden geplaatst. Auto’s mogen alleen op de daarvoor bestemde parkeerplaats worden geparkeerd.
 • Tenten mogen alleen worden opgezet in het bos of het voorterrein na toestemming beheerder.
 • Bij vertrek dient het gebouw en terrein schoon en de kampvuurcirkel opgeruimd te worden achtergelaten.